Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้สูงอายุด้วยพุทธบูรณาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาวบุญเลิศ, นเรศร์
2562การพัฒนาจิตสานึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์สุขประเสริฐ, ชยาภรณ์; -, พระครูศรีปัญญาวิกรม; สุวโจ, พระมหาพจน์; ชึรัมย์, ไว; ฮ้อแสงชัย, สุวรรณี
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดศรีสะเกษประทุมแก้ว, สุทัศน์; ธรรมทวี, พระมหาธงชัย; แสงรุ่ง, พระกัญจน์; ใจตรง, พระพรสวรรค์
2562การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านอุ่นสวน, สิทธิชัย
2562การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานีอุตตโร, พระมหาสุริยัน; สิรินฺทรเมธี, พระมหาสิงห์ณรงค์; สุมโน, พระสฤทธิ์