Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 33 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหาพรชัย, สิรวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2563วัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน: กรณีศึกษาวัดสมานรัตนารามพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2563พระพุทธศาสนากับปัญหาความรุนแรง :กรณีศึกษาจักกวัตติสูตรพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564ปรัชญาวิเคราะห์พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2560เอกสารประกอบการสอน วิชา พุทธปรัชญาพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2559พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยพระมหานันทกร, ปิยภาณี,ดร.; พระมหาพรชัย, สิริวโร, ผศ.ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ดร.เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2563ทหารกับรูปแบบการสร้างความสงบในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2562แนวคิดเจตจำนงเสรีของฌอง ปอล ซาร์ตร์กับบุคคลในฐานะสามีและภรรยาในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564การอธิบายหลักการแรกของธาเลสกับการอธิบายตัณหาของพุทธปรัชญา: ความเหมือนและความต่างในมิติวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้พระมหาพรชัย, สิริวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ดร.ไข่มุก, เหล่าพิพัฒนา
2560ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักและการแต่งงานในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.