Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 57 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายอัตสาร, พระมหาสมเด็จ; เกษานุช, สมพงษ์
2559การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕โยธิโก, โยธิน
2561การพัฒนารูปแบบป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุขวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; บูรณสิงห์, ธปภัค; ช่างบรรจง, ทยาวีร์; ณ นคร, สีฟ้า; วราโพธิ์, ดลนพร
2563การพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาฤทธิ์เต็ม, ภัชรบถ; โกวฤทธิ์, มานิตย์
2563การพัฒนาระบบกลไกชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูนศรีปรัชยานนท์, สมจันทร์; พืชทองหลาง, ญาตาวีมินทร์; เทพรักษ์, ปาณิสรา
2563การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม)นริสฺสโร, พระมหาเสรีชน; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; บุตรเคน, สุกิจจ์
2563การพัฒนาความรู้และองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ “Smart Community” ของชุมชนในสังคมไทยพรหมกัลป์, อัครเดช; พุ่มทุเรียน, สมคิด; เหนืออำนาจ, รัตติยา; สุนทรเดชา, จรูญศักดิ์
2563การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นฐานรากในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายคติยะจันทร์, อนันต์; จ่าพันธ์, พระสมุห์กฤติพิสิฐ; ปูนอ่อน, พระสุวรรณ์
2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; ศรีทอง, โกนิฏฐ์; โรจนอุทัย, สุดา; อารีกุล, ชนันภรณ์