Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-06-24มโนทัศน์เรื่องสิทธิเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมประไพ, พระมหาขวัญชัย; ทาทอง, พระครูวินัยธรสมุทร
2564-04-30การอธิบายความจริงปรมัตถ์ผ่านภาษาในพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมประไพ, พระมหาขวัญชัย
2559การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศลาวศรีหานู, ชัยชาญ
2559การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศสมาชิกอาเซียนวิริยธมฺโม, พระมหาปราโมทย์
2559การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศเมียนมาร์วิวิธขจร, บุณชญา
2553การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโตพระครูปริยัติธรรมวงศ์