เอกสารประกอบการสอน (Teaching Publications) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue DateTitleAuthor(s)
2560วิปัสสนาภาวนาพระมหาชิต านชิโต
2563-11พุทธธรรมเพื่อความมั่นคงบนพื้นฐานของศีล ๕พระปัญญารัตนากร (สำ รวย ญาณสํวโร)
2565-07การบริหารศาสนสมบัติพระปัญญา รัตนากร (สำรวย ญาณสํํวโร); พระมหาอดิเดช สติวโร (สุุขวัฒนวดี)
2565-06เนตติปกรณ์สุภีร์, ทุมทอง
2559-06-08สังยุตตนิกายปาลิดร.วิโรจน์, คุ้มครอง
2561-06-01มัชฌิมนิกายปาลิผศ.ดร.วิโรจน์, คุ้มครอง
2562-06-02รายวิชา กรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒พระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2559-06-29บุญกฐิน...สู่ความสิ้นกรรมพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2553-05-03บรรลุธรรมในชาตินี้พระมหาประเสริฐ, มนฺตเสวี
2557-02-02มนุษย์ผู้เอาชนะความตายได้แล้วเรียกว่า "มหาบุรุษ"พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์, (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2553-05-28พุทธปัสสนาพระมหาประเสริฐ, มนฺตเสวี
2556-09-28พอง-ยุบ ไม่ใช่วิปัสสนา ?พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์, (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2557-08-06หลักสูตร ๗ วันไม่ต้องตกนรกอีกแล้วพระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์, (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2553-06-30พ้นกรรมภาษาจีนพระมหาประเสริฐ, มนฺตเสวี
2554-09-05ผลบุญพระมหาประเสริฐ, มนฺตเสวี
2560-10-01ไม่ต้องตกนรกอีกแล้วพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2560-06-01พระนิพพาน ไม่เป็นที่สนใจของคนยุคนี้อีกแล้ว จริงหรือ?พระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2561-06-10ความสิ้นกรรมพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2559-06-01ความจริงเด็ดขาด ในศาสนาพุทธพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2555-02-02พระนิพพาน คือ สุขแท้พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธรรมาจารย์, (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24