เอกสารประกอบการสอน (Teaching Publications) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-07-01เอกสารประกอบการสอน วิชา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Buddhism and Sustainable Development)พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2563เอกสารประกอบการสอน วิชา สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎกพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2560เอกสารประกอบการสอน วิชา พุทธปรัชญาพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2563เอกสารประกอบการสอน วิชา จริยศาสตร์ประยุกต์พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2564เอกสารประกอบการสอน วิชา สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนาพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2563เอกสารประกอบการสอน วิชา ปรัชญาพุทธมหายานพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6