Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาระบบและศักยภาพภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดอุตรดิตถ์พระอุดมปิฎก; อาจารปาลี, ประกาศิต; มีนางัว, ศรีวิจิตรา
2561การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนตาบลแม่ยาว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายสุกันโท, กาพล
2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชน ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายสุกันโท, กำพล