Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นจันทร์โสดา, สมนึก; ธมฺมจาโร, สิริชัย; สมาจาโร, สมพล,; ขันธวิชัย, ศราวุธ,; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2561ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามสิริปญฺโญ, พระมหาไสว; กตปุณฺโญ, พระครูสมุห์เฉวียน; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2561ต้นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร่นาสวนผสมของเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญพระสังวาน, เขมปญฺโญ (สายเนตร); พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ธมมจโร (สายสิงห์), พระสิริชัย; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์