หนังสือ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-08-03การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก มุมมองพระพุทธศาสนาธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2564-08-03ปั ญ จ ส ด ม ภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2564-08-03ทศพิธราชธรรม ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กรธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2564-08-03สัมมาวาจา “พูดดี ดูดี สังคมดี”ธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2564-08-03Buddhist Approach to Political Conflict and Peace Developmentธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2564-08-03ความตาย พระพุทธเจ้าสอน สตีฟ จอบส์ปฎิบัติธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2564-08-03วิถีสู่สันติภาพธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร; ป.อ.ปยุตฺโต, พระพรหมคุณาภรณ์
2564-08-03หนังสือ “พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่”ธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2564-08-03แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้าธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2564-08-03Wisdom for a Harmonious and Awakening Societyธมฺมหาโส, พระมหาหรรษา ศ.ดร
2555-06-01พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11