ส่วนหอสมุดกลาง Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-07-30ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มจร กับวิชาปรัชญา: แนวทางสร้างหลักคิดบนฐานพุทธธรรมพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
2564-07-30สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
2563-02-23ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภูษิต, ปุลันรัมย์; เรียงดาว, ทวะชาลี; ทรงพล, โชติกเวชกุล; อภิชาติ, รอดนิยม; นพดล, เพ็ญประชุม; สุกาญดา, เทนอิสสระ; พระใบฎีกาธนกิจ, นริสฺสโร
2564-02-02การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานเพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐนพดล, เพ็ญประชุม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4