Browsing by Author แผนสมบุญ, พุทธชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างชีวสุขตามแนวทางการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ระยะที่ 2ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; แผนสมบุญ, พุทธชาติ
2561การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างชีวสุขตามแนวทางการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ระยะที่ 2อินฺทปญฺโญ, พระมหาบุญเลิศ; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; แผนสมบุญ, พุทธชาติ
2561การพัฒนาต้นแบบการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแผนสมบุญ, พุทธชาติ; จึงเสถียรทรัพย์, โกศล; สาระรัมย์, ธนวรรณ
2561อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอภินนฺโท/แหมทอง, พระมหาชุติภัค; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; รักวงศ์วาน, ญาณินทร์; แผนสมบุญ, พุทธชาติ