Browsing by Author สุวรรณาภา, ฉวีวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2560วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจิรภัคพงค์, ชลธิชา; สุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; มงคลพิพัฒน์พร, ปุญยวีร์; อัฐวงศ์, พัฒน์นรี
2561สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบสุขภาวะตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดเชียงรายสุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; จิรภัคพงค์, ชลธิชา; สุนันตา, ปัญญา; โกศัยพัฒนบัณฑิต, พระครู
2560อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมใน ชุมชนภาคเหนือสุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; วูวงศ์, อนงค์; สุภเมธีสกุล, เสริมศิลป์
2560อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือสุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; วูวงศ์, อรอนงค์; สุภเมธีสกุล, เสริมศิลป์