Browsing by Author สุนันตา, ปัญญา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนาขอนวงค์, สมจิต; สุนันตา, ปัญญา; มงคลพิพัฒน์พร, ปุญยวีร์; หมายดี, ดำเนิน; รัตนวงศ์, นพรัตน์
2560วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแก้วอัคฮาด, ภูพาน,; สุนันตา, ปัญญา; รัตนวงศ์, นพรัตน์
2561สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบสุขภาวะตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดเชียงรายสุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; จิรภัคพงค์, ชลธิชา; สุนันตา, ปัญญา; โกศัยพัฒนบัณฑิต, พระครู