Browsing by Author ศรีอร่าม, ภูริทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การวิเคราะห์ประวัติและลักษณะพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทยสิริวฑฺฒโน, พระมหาวิเชียร; ศรีอร่าม, ภูริทัต
2559การสืบค้นและจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอด ภูมิปัญญาภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นศรีอร่าม, ภูริทัต; ยอดบุญ, พรภิรมย์
2552ผลของการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามแนวพุทธ ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทราโอ่งเจริญ, อัญชลี; ศรีอร่าม, ภูริทัต
2560พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด คุณค่า และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยศรีอร่าม, ภูริทัต; พระครูสุตธรรมาภร; สิริวฑฺฒโน, วิเชียร; พิธิยานุวัฒน์, เจตนิพัทธ์
2560พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด คุณค่า และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยศรีอร่าม, ภูริทัต; พระครูสุตธรรมาภรณ์; สิริวฑฺฒโน, พระมหาวิเชียร; พิธิยานุวัฒน์, เจตนิพัทธ์