Browsing by Author ศรีหะมงคล, กวีพล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนามาตรการและวิธีทางสังคมในการดูแลผู้พิการในสังคมไทยศรีหะมงคล, กวีพล; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์,; ตปสีโล/เกษนคร, พระใบฎีกาสุพจน์; จันทราช, นคร
2561การสร้างรูปแบบ มาตรการ และวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทยหอมสมบัติ, พูลศักดิ์; ตปสีโล, พระใบฎีกาสุพจน์; จันทราช, นคร; ศรีหะมงคล, กวีพล
2561การใช้นโยบายและการจัดสวัสดิการสาหรับผู้พิการในสังคมไทยตปสีโล, พระใบฎีกาสุพจน์; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; จันทราช, นคร; ศรีหะมงคล, กวีพล
2558บทบาทเยาวชนในประเพณีแห่เทียนพรรษา : บทสะท้อนช่องว่างของ กระบวนการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีตปสีโล, พระใบฏีกาสุพจน์; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ญาณวโร, พระศิวเดชน์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; ศรีหะมงคล, กวีพล