Browsing by Author ศรีคำภา, รวีโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าหม้อห้อมของเยาวชนและผู้สูงอายุใน กลุ่มจังหวัดล้านนาอินนันใจ, สายัณห์; ศรีคำภา, รวีโรจน์; สุขไมตรี, พรสวรรค์; เมืองเอก, คำเกี้ยว; คุ้มถิ่นแก้ว, ธนนันท์; สวิ่ง, พูนศรี
2560บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์กิตฺติวณฺโณ, อนุสรณ์; ชยสิทฺธิ, สิทธิชัย; ศรีคำภา, รวีโรจน์; กาวีวล, นิติพงษ์
2561สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนววิถีพุทธ โดยการบูรณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดพะเยาศรีคำภา, รวีโรจน์; พระครู, สุนทรธรรมนิทัศน์; ผาสุข, ฐิติพงษ์; อินเต็ม, นวัชโรจน์