Browsing by Author ละคร, ปิยวัช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ละคร, ปิยวัช
2560การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ฐิตธมฺโม, พระปลัดพีระพงศ์; ละคร, ปิยวัช
2561การเสริมสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ฐิตธมฺโม, พระปลัดพีระพงศ์,; พระครูสิริพัชรากร, (สมบัติ สิริคุตฺโต); ศิริ, สุพล; ละคร, ปิยวัช
2560รูปแบบการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ศิริ, สุพล; พระครูสิริพัชรากร, (สมบัติ สิริคุตฺโต); ละคร, ปิยวัช