Browsing by Author พละกุล, อนุชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การศึกษาวิเคราะห์รัฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทยทั่งโต, พิเชฐ; สุยะใจ, ประยูร; พละกุล, อนุชา
2565-10-11การเสริมสร้างความรู้และควบคุมการทุจริตโดยพระสงฆ์ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีสำแดงเดช, พระครูอุดมเจติยารักษ์; พละกุล, อนุชา; สุดแสนสง่า, ศิริเพ็ญ; โฆษิตเลิศ, ณัฏฐ์พัชร์; ทิพพ์ประจง, มะลิ; สวัสดิ์ประภา, สุบัน; ฤๅชัย, อภิชญา
2565-09-13ความคิดเห็นและพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางที่มีต่อประชาธิปไตยไทยพละกุล, อนุชา
2565-09-13แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในสังคมชนบทสมัยใหม่พละกุล, อนุชา; สำแดงเดช, พระครูอุดมเจติยารักษ; เฟื่องฟ, นพ; สุดแสนสง่า, ศิริเพ็ญ; ทิพพ์ประจง, มะลิ