Browsing by Author พระครูวิมลศิลปกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2561Chiang Rai city of art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ; พระครูพิธานพิพัฒนคุณ; บุญชัยมิ่ง, ใจ
2560กระบวนการสร้างจิตสานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด และชุมชนในล้านนาแกมนาค, ฤทธิชัย; พระครูวิมลศิลปกิจ; พันเลิศพาณิชย์, สุภัชชา
2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนาแกมนาค, ฤทธิชัย; พระครูวิมลศิลปกิจ
2561การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนแกมนาค, ฤทธิชัย; พระครูวิมลศิลปกิจ; พันเลิศพาณิชย์, สุภัชชา
2562ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนพระครูวิมลศิลปกิจ
2562ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนพระครูวิมลศิลปกิจ
2560นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรม ของวัดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ; กวาวสาม, ภัทราวรรณ