Browsing by Author บุญรัตน์, สามารถ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะเพื่อการลดการฆ่าตัวตายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนบุญรัตน์, สามารถ
2559การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ; บุญรัตน์, สามารถ; ชุมพวง, วรรณพร
2560การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจผู้นำในจังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ; บุญรัตน์, สามารถ; ชยวุฑโฒ, พระมหาสุดใจ
2560การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจผู้นำในจังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ; บุญรัตน์, สามารถ; ชยวุฑโฒ, พระมหาสุดใจ
2561รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันธวงษ์, ประสิทธิ์; บุญรัตน์, สามารถ; ครุฑคง, บุญรัตน์,
2560เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการสร้างเสริมความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่สิงอุดม, ธงชัย; บุญรัตน์, สามารถ; สายบุญเยื้อน, พัชรี