Browsing by Author ฐิติญาโณ, พระพรสวรรค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษมูลพันธ์, พระราชธรรมสารสุธี; กนฺตธมฺโม, พระกัญจน์; ฐิติญาโณ, พระพรสวรรค์; ประทุมแก้ว, สุทัศน์
2561การส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการน้ำตามแนวเทือกเขา พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษพระครูโกศลศาสนวงศ์; ฐิติญาโณ, พระพรสวรรค์; แสงมาศ, พระวรากรณ์; ศรีทา, พระณัฐพงศ์
2559ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพฐิติญาโณ, พระพรสวรรค์; กนฺตธมฺโม, พระกัญจน์; ขอเจริญ, ธยายุส; ดวงมณี, คุณวัฒน์; ศรีราตรี, ชุมพล