Browsing by Author ขอเจริญ, ธยายุส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนขอเจริญ, ธยายุส
2561การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษดวงมณี, คุณวัฒน์; ขอเจริญ, ธยายุส; ใจตรง, พระพรสวรรค์; ประทุมแก้ว, สุทัศน์
2561การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน จังหวัดศรีสะเกษ-, พระอุดมปัญญาภรณ์; ขอเจริญ, ธยายุส
2560ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธ ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษแก้วสมุทร์, พระมหาขุนทอง; พระครูไพโรจน์วัฒนาทร; มั่นคง, ฐานิดา; ขอเจริญ, ธยายุส
2562พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่นขอเจริญ, ธยายุส; พระครูโกศลศาสนวงศ์, (มนตรีวงษ์); ขนฺติธโร, พระธงชัย; ประทุมแก้ว, สุทัศน์
2559ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพฐิติญาโณ, พระพรสวรรค์; กนฺตธมฺโม, พระกัญจน์; ขอเจริญ, ธยายุส; ดวงมณี, คุณวัฒน์; ศรีราตรี, ชุมพล