Browsing by Author กันทะสัก, มานิตย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงรายกันทะสัก, มานิตย์; กันทะสัก, อมลณัฐ; หน่อแก้ว, ศตวรรษ
2564นวัตกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะชุมชนจากขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นวิเศษ, สหัทยา; เยสุวรรณ์, ทิพาภรณ์; กันทะสัก, มานิตย์; กันทะสัก, อมลณัฐ
2561ประดับกระจก ประดับธรรม ร่วมสร้างสรรค์ฐานพระพุทธมหาโพธิปัญญา ณ อุทยานธรรมลำน้ำงาวกันทะสัก, มานิตย์
2561พระสิงห์ ๔ : แนวคิด คุณค่า ของวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนสู่รูปแบบพุทธประติมากรรม ร่วมสมัยและความเข้าใจของสังคมกันทะสัก, มานิตย์; กันทะสัก, อมลณัฐ; หน่อแก้ว, ศตวรรษ
2560พุทธศิลปกรรมล้านนา: แนวคิด คุณค่า การสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณ และการเรียนรู้ของสังคมกันทะสัก, มานิตย์