Browsing by Author นามสง่า, ปัญญา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การพัฒนารูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ เครือข่ายประชารัฐในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสินทับศาล, ภูวเดช; (พานิช จนฺทาโภ), พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ; คมุคีรปญฺโญ, พระสันต์ทัศน์; นามสง่า, ปัญญา
2561พุทธจริยศาสตร์ : แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑สินทับศาล, ภูวเดช; -, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ; คมฺภีรปญฺโญ, พระสันต์ทัศน์; นามสง่า, ปัญญา; สุขทรัพย์ทวีผล, สุนทร; ทองสุข, ชัยรัตน์
2559วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนานามสง่า, ปัญญา; พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ; สุขทรัพย์ทวีผล, สุนทร; สินทับศาล, ภูวเดช
2560ศึกษาวิเคราะห์วิธีการฝึกปฏิบัติในสติปัฏฐานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุคมภีรปญฺโญ (สินสมบัติ), พระสันต์ทัศน์; จนุทาโภ, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ; นามสง่า, ปัญญา; ทองสุข, ชัยรัตน์; สินทับศาล, ภูวเดช
2561สติปัฏฐานกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุสินสมบัติ, สันต์ทัศน์; พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ; นามสง่า, ปัญญา; ทองสุข, ชัยรัตน์; สินทับศาล, ภูวเดช